Pokud chcete zabránit tomu, aby se čerstvě napuštěná voda ve vašem bazénu brzy zanesla nečistotami, pak je na místě ji co nejvíce chránit před okolním prostředím. Nečistot, které se do takové vody mohou dostat totiž rozhodně není málo a je možné je rozdělit na několik druhů. Speciální kategorii pak tvoří hlavně mikroskopické znečištění, které nedokáže zachytit ani filtrace a k jeho eliminaci je potřeba použít vločkovač. Nicméně dále se do vody mohou snadno dostat malé organismy jako například řasy a různé bakterie, které nejenže mění barvu vody a pokrývají stěny nádrže slizem, ale jsou také do jisté míry nebezpečné, a pokud s nimi chcete rázně a účinně zatočit, tak pak je na místě pravidelně používat desinfekční chemické přípravky.

Hrubé smetí ve vodě nikoho nepotěší

A další významnou kategorií znečištění vody jsou hrubé nečistoty, které se do nádrže mohou dostat jak na našich tělech, tak třeba jen díky větru, který zvedne ze země prach, listy a jiné smetí. Účinnou obranou v tomto případě je použití kvalitní bazénové fólie, kterou budeme nádrž v naší nepřítomnosti zakrývat a použití dnové síťky, kterou odlovíme to, co se již do vody dostalo.